Disclaimer

De site ledoc.nl , hierna te noemen ledoc, verleent u hierbij toegang tot www.ledoc.nl en ledoc.nl (“de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De informatie op ledoc.nl en in het E-book is conform de laatste inzichten op dit terrein. Vanwege de snelle veranderingen die op ieder wetenschappelijk terrein spelen, maar specifiek met betrekking tot het stoppen met roken, kunnen wij in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aanvaarden bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van ledoc.nl. Daarnaast kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren in het geval van schade of letsel ten gevolge van technische gebreken. Het gebruik van de ledoc-methoden en het opvolgen van de adviezen is geheel voor risico van de gebruiker. Raadpleeg te allen tijde uw huisarts of een medisch specialist wanneer u wilt stoppen met roken en hiervoor hulpmiddelen wilt gaan gebruiken.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en om de Websites goed te laten functioneren en navigatie door de diensten te vereenvoudigen, voor analysedoeleinden (om de website en dienstverlening te verbeteren) en om gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.

Adverteerders bij L.D. of partners van L.D. kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentiecampagnes te verbeteren en advertenties specifiek op jouw voorkeuren af te stemmen (waarbij onder meer gebruik gemaakt kan worden van jouw surfgedrag). Met behulp van cookies is het ook mogelijk voor hen om bij te houden welke sites van adverteerders door jou worden bezocht. L.D. heeft bedongen dat deze gegevens niet aan jouw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

L.D. weet alleen van haar eigen websites welke daarvan je hebt bezocht.
Adverteerders kunnen alleen van de sites waarop ze adverteren zien elke je daarvan hebt bezocht. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om de prestatie van een advertentie na te gaan. Een voorbeeld hiervan is het aantal keer dat dezelfde uiting aan dezelfde gebruiker getoond wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker telkens weer met dezelfde reclameboodschap geconfronteerd wordt. Daarnaast kan door middel van cookies gemeten worden hoeveel unieke bezoekers een bepaalde website heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen.

Door het gebruik van de Websites gaan wij uit van het verlenen van
toestemming voor het plaatsen van cookies door L.D. en onze partners. Je kan cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog
toestemming intrekken of alsnog toestemming geven).

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Persoonsgegevens

L.D. vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

L.D. stelt u hierbij ook op de hoogte dat de persoonlijke gegevens die u achterlaat of invult op de Websites tijdelijk bewaard kunnen worden voor verschillende doeleinden, maar nooit aan derden zonder expliciete toestemming worden verstrekt.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij L.D,.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van L.D, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland.

LeDoc is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op de Websites.

Indien je verdere vragen hebt, kun je met LeDoc contact opnemen via info@ledoc.nl.

Voor meer informatie en voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen via het contactformulier