Dr. Willems is geregistreerd in het ‘Kwaliteitsregister stoppen met roken’
Huisarts Willems was 25 jaar huisarts in een achterstandswijk waar hij veel met diverse verslavingen te maken kreeg. Hij was zelf vanaf zijn 11e een roker en heeft het altijd ontzettend moeilijk gevonden om te stoppen met roken totdat hij deze methode bedacht. Hij was tevens consulent ‘stoppen met roken’ voor het gezondheidscentrum waar hij werkte. Daarnaast is hij 10 jaar lang docent geweest op de huisartsenopleiding in Nijmegen waar hij zijn ‘Ledoc’- methode heeft geschreven als instructie voor huisartsen die rokers begeleiden.
We kunnen rokers begeleiden bij allerlei manieren om te stoppen en daarbij adviezen geven over alle hulpmiddelen. De Ledoc methode is slechts 1 van de vele methoden om te stoppen met roken. Het is verstandig dat je hierbij wordt begeleidt. Deze methode is juist bedoeld voor die mensen die het ontzettend moeilijk vinden om te stoppen met roken en al enkele malen zijn gestopt en weer teruggevallen. Bij de Ledoc methode wordt rokers uitgelegd hoe de verslaving werkt en staat op de voorgrond hoe de koppeling aan de omstandigheden waarbij je rookt en de lichamelijke verslaving het moeilijk maken om te stoppen.

 

Voor meer informatie en voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen via het contactformulier
Deze site en dokter Willems zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.
Heeft U feedback of suggesties over de begeleiding of over teksten op deze site neem dan gerust contact met ons op. Uw feedback helpt ons de site en de begeleiding te verbeteren.
Bent U ontevreden over uw zorgaanbieder of over de begeleiding neem ook dan contact op met ons [info@ledoc.nl].
Komen we er samen niet uit of U bent ontevreden over de afhandeling van uw klacht neem dan de volgende stappen:
Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.